BLOG
danko
Horalky na špinavom koberci Predseda Národnej rady sa pred médiami a verejnosťou už druhý mesiac tvári, ako by najzásadnejšími problémami súčasného Slovenska boli rokovací poriadok parlamentu a špinavé koberce v rokovacej sále.

Jeho opakované výroky o tom, ako poslanci chodia na rokovania v tričkách a poslankyne si v pléne otvárajú horalky, sa nezmazateľne vryli do kolektívnej pamäte národa. V skutočnosti je však mylné, ak si občan, tak ako navádza predseda Danko, predstaví v poslaneckých laviciach pizzu v donáškovej krabici, papierové obaly z fastfoodu, či kompletný obed rozložený [...]

TÉMY
Gymbpel DK
“EÚ pre mladých” Diskusia na Gymnáziu POH v Dolnom Kubíne

V rámci nášho projektu “EÚ pre mladých,” ktorý organizujeme s podporou Ministerstva zahraničných vecí SR ako súčasť Slovenského predsedníctva v Rade EÚ – SKPRES 2016, sme so študentmi Gymnázia POH v Dolnom Kubíne diskutovali na tému Európskej únie. Brexit, migrácia, terorizmus či nacionalizmus a prvé predsedníctvo Slovenska v EÚ.  Toto všetko sú
viac >>

AKTIVITY
630
Diskutovali sme na tému Sme sekulárny štát? Ďalšiu zo série diskusií v rámci cyklu o liberalizme na Slovensku sme venovali tomu, čo znamená sekulárny štát

V stredu, 19. októbra sme organizovali ďalšiu zo série našich diskusií v rámci cyklu o liberalizme na Slovensku. Témou bola otázka, či sme sekulárny štát, ako sa prejavuje a ako v dobe, o ktorej sme si pôvodne mysleli, že je postideologická, čeliť návratu náboženstva a ideológií, ktorých sila znovu rastie a nadobúdajú mnohokrát agresívny charakter, [...]