CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
20180324_090423
3. apríla 2018

COP pracuje s pedagógmi na zlepšovaní občianskeho vzdelávania Tlačová správa

Centrum pre otvorenú politiku (COP) má za sebou prvý pilotný projekt v rámci vzdelávania stredoškolských učiteľov občianskej náuky a dejepisu. Cieľom projektu bolo diskutovať s učiteľmi o tom, ako z mladých ľudí v našich školách vychovávať plnohodnotných aktívnych európskych občanov

„Náš pilotný projekt bol zameraný na to, aby sme so stredoškolskými pedagógmi občianskej náuky a dejepisu, zo všetkých krajov Slovenska, diskutovali o tom, ako zlepšiť proces výučby týchto predmetov, čo najefektívnejšie využiť nízku dotáciu hodín, a zároveň mladým ľuďom nie len prinášať vedomosti o Európskej únií, ale hovoriť najmä o hodnotách, ktoré toto spoločenstvo predstavuje,“ povedal výkonný riaditeľ COP Peter Markovič.

Workshopy boli založené na prezentovaní a  výmene skúseností a poznatkov učiteľov priamo z praxe, ktoré boli doplnené o odporúčania odborníkov z oblasti zahraničnej a európskej politiky, rovnako ako aj o metodiku vedenia vyučovacej hodiny. Praktickým cieľom tohto projektu je postupne zefektívniť, a najmä podporiť proces výučby o témach Európskej únie, zahraničnej politiky, extrémizmu či bezpečnostnej politiky. Tieto oblasti stále do veľkej miery absentujú vo formálnom vzdelávaní napriek tomu, že ide o témy strategického záujmu Slovenskej republiky.

“Potreba viesť celospoločenský dialóg o kľúčových témach, aj v prostredí školy, medzi mladými ľudmi, sa v dobe rastúceho extrémizmu, populizmu, či propagandy, ukazuje ako kľúčová, no stále výrazne podceňovaná aktivita.” zhrnul závery projektu P. Markovič.

COP realizoval vzdelávací projekt v spoluprácu s občianskym združením TEUS, n.o. a Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA), s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

LIF-FB-cover
16. apríla 2018

Liberal Festival 2018 ákladnou myšlienkou festivalu je propagovať vo verejnosti demokratické hodnoty ako demokracia, sloboda, zodpovednosť, ľudské práva či tolerancie.

COP pripravilo pre vás nultý ročník Liberal Festival 2018. Základnou myšlienkou festivalu je propagovať vo verejnosti demokratické hodnoty ako demokracia, sloboda, zodpovednosť, ľudské práva či tolerancie. Je potrebné, aby sme ich každý deň bránili, pretože nie sú samozrejmé a kedykoľvek o ne možeme prísť. Napokon výročie februára 1948, ktoré si v tomto
viac >>
20180324_090423
3. apríla 2018

COP pracuje s pedagógmi na zlepšovaní občianskeho vzdelávania Tlačová správa

Centrum pre otvorenú politiku (COP) má za sebou prvý pilotný projekt v rámci vzdelávania stredoškolských učiteľov občianskej náuky a dejepisu. Cieľom projektu bolo diskutovať s učiteľmi o tom, ako z mladých ľudí v našich školách vychovávať plnohodnotných aktívnych európskych občanov „Náš pilotný projekt bol zameraný na to, aby sme so
viac >>