CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
20180324_090423
3. apríla 2018

COP pracuje s pedagógmi na zlepšovaní občianskeho vzdelávania Tlačová správa

Centrum pre otvorenú politiku (COP) má za sebou prvý pilotný projekt v rámci vzdelávania stredoškolských učiteľov občianskej náuky a dejepisu. Cieľom projektu bolo diskutovať s učiteľmi o tom, ako z mladých ľudí v našich školách vychovávať plnohodnotných aktívnych európskych občanov

„Náš pilotný projekt bol zameraný na to, aby sme so stredoškolskými pedagógmi občianskej náuky a dejepisu, zo všetkých krajov Slovenska, diskutovali o tom, ako zlepšiť proces výučby týchto predmetov, čo najefektívnejšie využiť nízku dotáciu hodín, a zároveň mladým ľuďom nie len prinášať vedomosti o Európskej únií, ale hovoriť najmä o hodnotách, ktoré toto spoločenstvo predstavuje,“ povedal výkonný riaditeľ COP Peter Markovič.

Workshopy boli založené na prezentovaní a  výmene skúseností a poznatkov učiteľov priamo z praxe, ktoré boli doplnené o odporúčania odborníkov z oblasti zahraničnej a európskej politiky, rovnako ako aj o metodiku vedenia vyučovacej hodiny. Praktickým cieľom tohto projektu je postupne zefektívniť, a najmä podporiť proces výučby o témach Európskej únie, zahraničnej politiky, extrémizmu či bezpečnostnej politiky. Tieto oblasti stále do veľkej miery absentujú vo formálnom vzdelávaní napriek tomu, že ide o témy strategického záujmu Slovenskej republiky.

“Potreba viesť celospoločenský dialóg o kľúčových témach, aj v prostredí školy, medzi mladými ľudmi, sa v dobe rastúceho extrémizmu, populizmu, či propagandy, ukazuje ako kľúčová, no stále výrazne podceňovaná aktivita.” zhrnul závery projektu P. Markovič.

COP realizoval vzdelávací projekt v spoluprácu s občianskym združením TEUS, n.o. a Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA), s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

2018.april.27. LIF_053
16. apríla 2018

LIF Festival 2018 /VIDEO&FOTO/ Máme za sebou prvý ročník liberálneho festivalu LIF Festival 2018

Video: LIF 2018: @DiktatOnlinu  Standa HRUŠKA, YouTuber ČR StandaShow Roman KRPELAN, hovorca prezidenta SR Moderuje Michal Havran   Video: LIF 2018: Konečne víťazstvo demokracie  Iveta RADIČOVÁ, sociologička a expremiérka SR Milan KŇAŽKO, herec a politik Moderuje: Michal Havran    
20180324_090423
3. apríla 2018

COP pracuje s pedagógmi na zlepšovaní občianskeho vzdelávania Tlačová správa

Centrum pre otvorenú politiku (COP) má za sebou prvý pilotný projekt v rámci vzdelávania stredoškolských učiteľov občianskej náuky a dejepisu. Cieľom projektu bolo diskutovať s učiteľmi o tom, ako z mladých ľudí v našich školách vychovávať plnohodnotných aktívnych európskych občanov „Náš pilotný projekt bol zameraný na to, aby sme so
viac >>