CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
Print
19. marca 2018

Kontinuálne pracujeme s rómskymi komunálnymi poslancami Tlačová správa

Centrum pre otvorenú politiku (COP) dlhodobo vzdeláva rómskych komunálnych poslancov. V rámci rôznych projektov sa  dlhodobo venujeme rozvoju schopností a zručností rómskych komunálnych poslancov. Samosprávy disponujú dôležitým kompetenciami a nakladajú s  verejnými finančnými prostriedkami a majetkom, preto je dôležité, aby miestni poslanci boli odborne schopní riešiť problémy samospráv.

„V COP si v plnej miere uvedomujeme, že práca s rómskou komunitou je u nás dlhodobo na pokraji záujmu. Preto sa snažíme kontinuálne realizovať projekty, ktorými chceme pomôcť rómskym komunálnym poslancom, aby vedeli svoje mandáty vykonávať lepšie,“ povedal výkonný riaditeľ COP Peter Markovič a dodal: “Nakladanie s verejnými zdrojmi, znalosť legislatívy a kompetencií, ale aj výmena skúseností zlepšuje schopnosti miestnych poslancov lepšie spravovať obecné záležitosti v prospech ľudí.”

COP prostredníctvom realizovaných projektov sprostredkúva vzdelávanie v spolupráci s odborníkmi na rôzne oblasti samosprávy, ktorí im poskytnú na jednej strane aktuálne informácie, ako aj výmenu skúseností – tzv.”best practices”.

Aktuálne realizujeme v COP projekt “Rozvoj schopností a zručností rómskeho poslanca II.”, ako pokračovanie modulového vzdelávania s podporou Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
Predošlé projekty v oblasti vzdelávania rómskych komunálnych poslancov, boli realizované v spolupráci s Nadáciou ESET či Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Napísali o nás:

Rómski poslanci sa učia, ako svoje mandáty vykonávať lepšie

Rómski poslanci sa učia, ako svoje mandáty vykonávať lepšie

Rómski poslanci sa učia, ako svoje mandáty vykonávať lepšie

2018.april.27. LIF_053
16. apríla 2018

LIF Festival 2018 /VIDEO&FOTO/ Máme za sebou prvý ročník liberálneho festivalu LIF Festival 2018

Video: LIF 2018: @DiktatOnlinu  Standa HRUŠKA, YouTuber ČR StandaShow Roman KRPELAN, hovorca prezidenta SR Moderuje Michal Havran   Video: LIF 2018: Konečne víťazstvo demokracie  Iveta RADIČOVÁ, sociologička a expremiérka SR Milan KŇAŽKO, herec a politik Moderuje: Michal Havran    
20180324_090423
3. apríla 2018

COP pracuje s pedagógmi na zlepšovaní občianskeho vzdelávania Tlačová správa

Centrum pre otvorenú politiku (COP) má za sebou prvý pilotný projekt v rámci vzdelávania stredoškolských učiteľov občianskej náuky a dejepisu. Cieľom projektu bolo diskutovať s učiteľmi o tom, ako z mladých ľudí v našich školách vychovávať plnohodnotných aktívnych európskych občanov „Náš pilotný projekt bol zameraný na to, aby sme so
viac >>