CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
Print
19. marca 2018

Kontinuálne pracujeme s rómskymi komunálnymi poslancami Tlačová správa

Centrum pre otvorenú politiku (COP) dlhodobo vzdeláva rómskych komunálnych poslancov. V rámci rôznych projektov sa  dlhodobo venujeme rozvoju schopností a zručností rómskych komunálnych poslancov. Samosprávy disponujú dôležitým kompetenciami a nakladajú s  verejnými finančnými prostriedkami a majetkom, preto je dôležité, aby miestni poslanci boli odborne schopní riešiť problémy samospráv.

„V COP si v plnej miere uvedomujeme, že práca s rómskou komunitou je u nás dlhodobo na pokraji záujmu. Preto sa snažíme kontinuálne realizovať projekty, ktorými chceme pomôcť rómskym komunálnym poslancom, aby vedeli svoje mandáty vykonávať lepšie,“ povedal výkonný riaditeľ COP Peter Markovič a dodal: “Nakladanie s verejnými zdrojmi, znalosť legislatívy a kompetencií, ale aj výmena skúseností zlepšuje schopnosti miestnych poslancov lepšie spravovať obecné záležitosti v prospech ľudí.”

COP prostredníctvom realizovaných projektov sprostredkúva vzdelávanie v spolupráci s odborníkmi na rôzne oblasti samosprávy, ktorí im poskytnú na jednej strane aktuálne informácie, ako aj výmenu skúseností – tzv.”best practices”.

Aktuálne realizujeme v COP projekt “Rozvoj schopností a zručností rómskeho poslanca II.”, ako pokračovanie modulového vzdelávania s podporou Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
Predošlé projekty v oblasti vzdelávania rómskych komunálnych poslancov, boli realizované v spolupráci s Nadáciou ESET či Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Napísali o nás:

Rómski poslanci sa učia, ako svoje mandáty vykonávať lepšie

Rómski poslanci sa učia, ako svoje mandáty vykonávať lepšie

Rómski poslanci sa učia, ako svoje mandáty vykonávať lepšie

LIF-FB-cover
16. apríla 2018

Liberal Festival 2018 ákladnou myšlienkou festivalu je propagovať vo verejnosti demokratické hodnoty ako demokracia, sloboda, zodpovednosť, ľudské práva či tolerancie.

COP pripravilo pre vás nultý ročník Liberal Festival 2018. Základnou myšlienkou festivalu je propagovať vo verejnosti demokratické hodnoty ako demokracia, sloboda, zodpovednosť, ľudské práva či tolerancie. Je potrebné, aby sme ich každý deň bránili, pretože nie sú samozrejmé a kedykoľvek o ne možeme prísť. Napokon výročie februára 1948, ktoré si v tomto
viac >>
20180324_090423
3. apríla 2018

COP pracuje s pedagógmi na zlepšovaní občianskeho vzdelávania Tlačová správa

Centrum pre otvorenú politiku (COP) má za sebou prvý pilotný projekt v rámci vzdelávania stredoškolských učiteľov občianskej náuky a dejepisu. Cieľom projektu bolo diskutovať s učiteľmi o tom, ako z mladých ľudí v našich školách vychovávať plnohodnotných aktívnych európskych občanov „Náš pilotný projekt bol zameraný na to, aby sme so
viac >>