CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
danko
1. septembra 2016

Horalky na špinavom koberci Predseda Národnej rady sa pred médiami a verejnosťou už druhý mesiac tvári, ako by najzásadnejšími problémami súčasného Slovenska boli rokovací poriadok parlamentu a špinavé koberce v rokovacej sále.

Jeho opakované výroky o tom, ako poslanci chodia na rokovania v tričkách a poslankyne si v pléne otvárajú horalky, sa nezmazateľne vryli do kolektívnej pamäte národa. V skutočnosti je však mylné, ak si občan, tak ako navádza predseda Danko, predstaví v poslaneckých laviciach pizzu v donáškovej krabici, papierové obaly z fastfoodu, či kompletný obed rozložený z piknikového koša. A v inkriminovanom tričku sa predviedol len Igor Matovič, v ktorého prípade dôvodom hnevu A. Danka bol viac nápis na ňom, ako samotné obyčajné čierne tričko.

Opozíciu najviac zneistilo plánované obmedzenie času poslaneckých vystúpení na maximálne 20 minút. Predseda Danko však opäť mieri vedľa. Veľká väcšina vystúpení poslancov v súčasnom volebnom období netrvá viac ako 10 minút. Trvanie druhej najpočetnejšej skupiny vystúpení osciluje okolo 20 minút. Vystúpenia na hranici 30 minút sú ojedinelé a určite nenarušujú pokojný priebeh schôdzí. Tie nad 50 minút sú veľmi vzácne. Žiadna logika návrhu na skrátenie a zároveň obmedzenie počtu vystúpení, teda nemá oporu v realite.

Je irelevantné, ak sa argumentuje, že v iných demokratických parlamentoch je to tak. Každý parlament má inú prax, písané a nepísané pravidlá. Preto ich my nemusíme automaticky zavádzať. Niektoré demokratické parlamenty, napríklad aj ten český, sú dvojkomorové. Ale my druhú komoru parlamentu predsa preto nezavádzame. Zároveň veľa parlamentných procedúr sa nedá automaticky porovnávať, lebo množstvo krajín, najmä tie s dlhou parlamentnou demokratickou históriou, majú úplne inú úroveň politickej kultúry, ktorá sa s tou našou nedá porovnávať. Argumentovať preto, že niektoré parlamenty majú už zavedené podobné pravidlá, neobstojí. Nie preto, že by neboli demokratické, ale preto, že rozsah našich parlamentných procedúr korešponduje s ešte nie celkom vyzretou demokratickou politickou kultúrou, a preto ich rozsah treba jednoznačne zachovať.

Okrem procedurálnych pravidiel je kľúčovým aj vzťah parlamentnej väčšiny a opozí-cie. Hlas politickej opozíce musí byť takpovediac “svätý”, lebo garantuje základnú rovnováhu pluralitnej demokracie. U nás sa absolútne zabúda, že opozícia reprezentuje veľkú skupinu voličov, ktorých treba rešpektovať. Tú dnešnú volilo takmer milión ľudí. Platí to aj opačne, vo vzťahu k parlamentnej väčšine. V našej parlamentnej kultúre sa tento fakt akoby zámerne prehliada. Dešpekt voči politickému oponentovi úplne ignoruje skutočnosť, že tento nereprezentuje seba, ale veľké množstvo voličov, ktorých zastupuje, a ktorí majú jeho prostredníctvom výsostné právo hovoriť k zásadným otázkam štátu. Na toto právo sa nesmie v žiadnom prípade siahať. Preto parlament, ak si váži svoj demokratický charakter, musí navrhované obmedzenia zamietnuť. Ak má parlament problémy s dodržiavaním, či zneužívaním pravidiel, alebo správaním sa poslancov, tak to je problém výberu zástupcov ľudu, problém politických strán a nie procedurálnych pravidiel rokovania NR SR.

Andrej Danko sa podľa vlastných slov ako predseda parlamentu nenarodil, a ani sa v tejto funcií nesnaží zabetónovať naveky. Do politiky vstúpil s víziou, tvrdí. Slušné správanie, horalku, či používanie mobilu sa ale rozhodol nanútiť ostatným direktívne. Ale ako sa teraz ukazuje, reforma rokovacieho poriadku, ktorej schválenie bežným zákonom má na dosah, skôr odpútava pozornosť od problémov a káuz vládnej koalície. O všeobecný súhlas parla-mentných strán, najmä kľúčový súhlas opozície, bez ktorej sa v demokratických parlamentoch nemôžu prijímať zásadné procesné zmeny, predseda NR SR nestojí. Ako malé dieťa, ktorému rodičia po prvýkrát zveria starostlivosť o vlastnú izbu, sa predseda Danko snaží udržiavať “poriadok” na svojom dočasnom piesočku. Ide na to ale zlým spôsobom. Rešpekt predsedu parlamentu si nezabezpečí nanútením zmien opozícií, ale len vybudovaním si prirodzenej autority a dosiahnutím konsenzu.

Zatiaľ neúspešne.

IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>