CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
IMG_0712
26. novembra 2014

Ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich nasadenie v mierových misiách a bojových operáciach

Dňa 26.11. sa na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici uskutočnila prednáška na tému “Ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich nasadenie v mierových misiách a bojových operáciach”. Pozvanie prednášať prijal pán Milan Vanga, dnes už v civile, no ešte do nedávna aktívnym príslušníkom OS SR v hodnosti major. Dvanásť rokov pôsobil ako hovorca OS SR a bol zástupcom Slovenského kontingentu v Afganistane. Pán Vanga študentom predstavil všetky misie a operácie, na ktorých sa v súčasnosti podieľajú OS SR a v stručnosti popísal ich úlohy. V druhej polovici svojej prednášky sa venoval podrobnejšie operácií ISAF v Afganistane. Po prednáške nasledovala krátka diskusia, počas ktorej využili študenti UMB možnosť spýtať sa na postavenie príslušníkov OS SR, súčasnú situáciu a stav demokracie v Afganistane, či na aktuálnu tému prezbrojenia OS SR.

  • IMG_0691
  • IMG_0697
  • IMG_0711
IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>