CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
ost tur pol dmc
6. októbra 2015

Poslanci odmietli odluku cirkví od štátu a ukázali, že o nej nevedia ani diskutovať.

Spôsob, akým dnes poslanci Národnej rady SR (NR SR) na rokovaní pristúpili k téme odluky cirkví od štátu ukázal, že odmietajú seriózne diskutovať na vážne celospoločenské témy. Centrum pre otvorenú politiku (COP) bude aj naďalej pokračovať v diskusii na tému odluky cirkví od štátu a bude sa snažiť o jej ďalšiu kultiváciu.

 „Aj dnes poslanci NR SR ukázali, že z ich strany nie je záujem o seriózne a vecné diskusie na dôležité celospoločenské témy, akou je aj odluka cirkví od štátu,“ povedal Peter Markovič, predseda správnej rady COP a exposlanec parlamentu. Plénum NR SR sa dnes zaoberalo opozičným návrhom zákona a odluke cirkví od štátu. Odmietnutie, absolútny nezáujem, ako aj úroveň tejto debaty ukazuje, že súčasní politici hľadia len na vlastné záujmy a odmietajú čo i len seriózne diskutovať o vážnych celospoločenských otázkach.

Politici vládnej strany, ale tiež takmer celej opozície, dlhodobo ignorujú vôľu ľudí a ani 25 rokov od revolúcie neboli schopní splniť jednu zo základných požiadaviek z novembra 1989, a to odluku cirkví od štátu. Je poľutovaniahodné, aká úroveň diskusie je v súčasnom parlamente pri väčšine dôležitých návrhov a to len ilustruje, že slovenská politika je v katastrofálnom stave.

 COP naštartovalo diskusiu v slovenských mestá na tému odluky cirkví od štátu, a ako povedal P. Markovič: „Výsledok dnešného hlasovania, ako aj samotný priebeh diskusie, nezodpovedajú realite názorov, s ktorými sa stretávame počas našich diskusií, a to nie len od ľudí, ale aj od predstaviteľov cirkví.“ zdôraznil P. Markovič

COP bude naďalej pokračovať vo verejnej diskusii o odluke cirkví od štátu a trpezlivo sa budeme snažiť o to, aby sa stala serióznou témou pre volených zástupcov.

Najbližšie sa diskusia v rámci cyklu “Odluka s Havranom” uskutoční tento štvrtok 8.10. o 19,00 v Trnave v ARTKLUB, Hlavná 17.

Mgr. Peter Markovič

predseda správnej rady

IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>