CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
IMG_6424
18. decembra 2015

Spomíname na Václava Havla

Už sú to štyri roky čo nás navždy opustil Václav Havel. Bol prezidentom, na ktorého sme mohli byť hrdí. Statočným človekom v neľahkých časoch, za čo si vyslúžil od komunistického režimu represie a väzenie. Vždy rozdával optimizmus a dobrú náladu. Veril v dobrú podstatu každého človeka a súčasne kriticky nazeral na stav spoločnosti a budúcnosť, ku ktorej ľudstvo smeruje. Jeho pohľad a jasné slovo tak veľmi chýba v dnešnej dobe, v ktorej nájsť zreteľnú cestu je čoraz náročnejšie. Dnes v čase rastúceho extrémizmu by určite obhajoval hodnoty tolerancie a demokracie, obavy a strach obyvateľstva v strednej Európe by sa snažil upokojiť s uistením, že po ich prekonaní z toho všetci vyjdeme silnejší a sebavedomejší.

Zrejme by ho trápil najmä osud našej spoločnej Európy. Ako napísal Michael Žantovský v životopisnom diele Havel “v európskom projekte Havlovi chýbala duchovná, mravná či citová dimenzia.” Rôzne veľké ríše…ktoré svojho času niečo dobrého ľudstvu priniesli, sa nevyznačovali len tým či oným spôsobom svojej administrácie či organizácie, ale boli vždy nesené nejakým duchom, ideou, étosom, ba nebál by som sa povedať charizmou, z ktorých potom ich štruktúra vyrastala…Ponúkali ľuďom nejaký kľúč k tomu, ako sa s nimi citovo identifikovať, nejaký ideál, ktorý ich mohol vnútorne oslovovať či zapaľovať, nejaký súbor všeobecne zrozumiteľných hodnôt, ktoré mohli všetci naplno zdieľať, a ktoré stáli ľuďom dokonca i za to, aby útvaru, ktorý ich stelesňoval, boli schopní aj všeličo obetovať, v krajnom prípade aj vlastný život. ” hovoril Václav Havel v prejave v Európskom parlamente.

Bez tohoto duchovna a étosu, ktoré považoval Havel za kľúčové, môžeme zdieľať vážne obavy o budúcnosť EÚ. V deň výročia jeho úmrtia končí jeden z ďalších dôležitých summitov lídrov členských štátov v Bruseli. Kiež by si európski lídri spomenuli na Václava Havla a jeho slová. Jasnosť jeho myslenia, skromnosť a pokora a jeho milý úsmev tu budú navždy s nami. Myšlienky a odporúčania už budú musieť uviesť do života tí, ktorí chcú poctivo hľadať pravdivé odpovede na zložité otázky.

IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>