markovic
Mgr. Peter MARKOVIČ
predseda správnej rady
markovic@cop.sk
Vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracoval na Ministerstve kultúry SR a Úrade vlády SR, kde od roku 2002-2006 pôsobil v Kancelárii predsedu vlády SR. V parlamentných voľbách v roku 2006 a 2010 bol zvolený za poslanca Národnej rady SR. Krátko bol prednostom Mestského úradu v Dolnom Kubíne. V roku 2011 ho premiérka Iveta Radičová vymenovala do funkcie tajomníka novovytvoreného poradného a koordinačného orgánu vlády SR – Ministerskej rady. Nie je členom politickej strany.

  Portfólio v COP:

 • riadenie činnosti centra
 • oblasť vzdelávania
 • konzultačná činnosť
Mgr. Jaroslav VACEK
člen správnej rady
vacek@cop.sk
  Portfólio v COP:

 • organizačné a administratívne činnosti
Ing. Jaroslav Hric
projektový manažér
hric@cop.sk
Vyštudoval medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pracoval ako auditor a poradca v oblasti akvizícií firiem v spoločnosti Ernst & Young, neskôr pôsobil vo firmách skupín SwissRe a E.ON. V súčasnosti pôsobí v mimovládnom sektore a venuje sa enviromentálnym a poľnohospodárskym témam.

  Portfólio v COP:

 • konzultačná činnosť
 • zelená politika