CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
IMG_20170204_114938
16. februára 2017

COP školí komunálnych poslancov Centrum pre otvorenú politiku počas prvého februárového víkendu realizovalo odborný vzdelávací seminár pre rómskych komunálnych poslancov.

Je to prvá zo série vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj zručností a schopností rómskych poslancov. Počas víkendu (4.-5. február 2017) sme sa s poslancami z Revúckeho, Popradského, Bardejovského a Kežmarského okresu venovali hlavne téme rozpočtu, jeho príprave a schvaľovaniu v obecnom zastupiteľstve.

Pohľad hlavného kontrolóra na tvorbu rozpočtu predstavil Radoslav Ščuka, ktorý vykonáva funkciu hlavného kontrolóra vo viacerých obciach. Ďalšou témou boli existujúce možnosti externých zdrojov príjmov pre lokálne rozpočty, hlavne zamerané na realizáciu aktivít spojených so zlepšením marginalizovaných rómskych komunít. Odborným garantom celého workshopu a hlavným lektorom bol Ján Raclavský z COP, ktorý je aj komunálnym poslancov a venuje sa téme samosprávy.

COP v rámci projektu “Rozvoj zručností a schopností rómskych poslancov”, ktorý finančne podporil Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, pripravuje v najbližšom období aj ďalšie vzdelávacie aktivity.

  • IMG_20170204_114843
  • IMG_20170204_114938
  • IMG_20170205_092403
IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>