CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
IMG_9363
19. septembra 2016

Mladí lídri sa školili na Donovaloch Slovenská republika je tretí mesiac predsedajúcou krajinou Európskej únie.

Ako krajina plánujeme a vedieme rokovania najvyšších politických špičiek. Okrem toho u nás prebieha veľké množstvo ďalších formálny a neformálnych rokovaní na rôznych úrovniach.

Pri príležitosti nášho predsedníctva v Rade EÚ sme sa rozhodli pripraviť projekt pre mladých ľudí – študentov stredných škôl a gymnázií. Európska únia sa nachádza v zlomovom období. Brexit. Migrácia. Terorizmus. Nacionalizmus. A prvé predsedníctvo Slovenska v EÚ. To všetko sú dnes výzvy, ktoré stoja pred úniou a mladí ľudia musia byt súčasťou diskusie o jej ďalšom smerovaní.
Naše prvé stretnutie s mladými z celého Slovenska sa uskutočnilo na Donovaloch. Toto úvodné školenie bolo venované rozvoju tzv. “soft skills”, teda rozvoju schopností a zručností mladých lídrov.

Počas víkendu mali mladí ľudia možnosť diskutovať na rôzne témy súvisiace s Európskou úniou, jej aktuálnymi problémami, či práve prebiehajúcim neformálnym samitom lídrov EÚ, ktorý sa konal v Bratislave, práve v prvý deň nášho stretnutia na Donovaloch. Medzi témami, ktoré mladý ľudia diskutovali bola “EÚ ako hodnotové spoločenstvo štátov”, interaktívne diskutovali o pôsobení na sociálnych sieťach, či si mohli vyskúšať svoje schopnosti a vedomosti pri určovaní našich historických udalostí spojených s Európskou úniou. Hlavným bodom víkendu bolo však komunikačné školenie so skúsenou lektorkou Adelou Makovinskou, ktorá v dvoch blokoch oboznámila účastníkov s komunikačnými stratégiami, riešením konfliktných situácií, či zvládaním stresových udalostí. Mladú lídri sa tak mali možnosť dozvedieť viac o sebe, aký typ osobnosti sú a ako ich charakterizuje, ako reagujú na kritické situácie, a čo je predpokladom na ich zvládnutie. Priamo na simulácií si vyskúšali zvládanie kritickej diskusie a konfliktu.

Školenie mladých lídrov sa uskutočnilo v rámci projektu “EÚ pre mladých”, ktorý COP organizuje s podporou Ministerstva zahraničných vecí SR v rámci Slovenského predsedníctva v Rade EÚ – SKPRES 2016. Projekt bude pokračovať ďalším školením mladých lídrov a jeho súčasťou sú aj diskusie na školách o témach spojených s členstvom Slovenska v EÚ.

  • IMG_9366
  • IMG_9368
  • IMG_9371
  • IMG_9390
  • IMG_9391
  • IMG_9395
  • IMG_9397
  • IMG_9401
  • IMG_9348
IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>