CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
630 350
30. novembra 2015

Diskusia: Európa: problém alebo riešenie?

Diskusné podujatie s názvom Európa: problém alebo riešenie? je verejnou diskusiou o konkrétnych riešeniach, ktoré Slovensko ponúka na zachovanie Európy ako priestoru spoločných hodnôt, politík a pravidiel. Ponúkame týmto podujatím priestor na prezentáciu názorov, argumentov, skúseností a vízií špičkových predstaviteľov slovenského verejného života.

Začlenenie sa Slovenska do spoločnej Európy bola najpozitívnejšia udalosť od pádu komunizmu. Spoločné európske hodnoty sme od Novembra 89 vnímali ako kompas, podľa ktorého sme koordinovali svoje úsilie. 12 rokov máme možnosť európske hodnoty a pravidlá nielen ctiť a realizovať, ale máme príležitosť na ne vplývať a podieľať sa na konkrétnych riešeniach pri nových výzvach. V roku 2009 sme sa stali členmi eurozóny a už po roku sme aktívne participovali na potrebných riešeniach na zachovanie spoločnej meny. Po 12 rokoch sa ocitávame v situácii, kedy nás premiér opäť ťahá do izolácie a riskuje naše postavenie v Únii len kvôli volebnej kampani. Napriek tomu, 69% obyvateľov Slovenska je presvedčených, že politici majú spraviť všetko preto, aby Slovensko zostalo v jadre EÚ (Agentúra FOCUS, október 2015).

Poďme si pripomenúť, prečo sme a chceme byť v Európe, aké sú pro-európske vecné riešenia v ekonomike, financiách, mobilite, prehlbovaní demokracie, bezpečnosti z pohľadu aktuálnej situácie a roku 2016. Ktoré riešenia sú v súlade s civilizačnými hodnotami, ktoré sme obdivovali a prihlásili sa k nim? Chceme diskutovať o témach, ktoré vnímame pre budúce pokračovanie úspešného príbehu Slovenska ako kľúčové: ako zachovať a rozvinúť prosperitu a bezpečnosť Slovenska v Európe, ako formovať politiky EÚ hodnotovým spôsobom, ako ďalej našu krajinu a jej efektívnu správu modernizovať. Definujme riešenia a usilujme o konsenzus v civilizovanom dialógu.

Diskusia sa uskutoční 8.decembra 2015 v Galérii Nedbalka, Nedbalova 17 v Bratislave o 14,00 hod.

H O S T I A:

Eva Babitzová

Iveta Radičová

Jaroslav Naď

Radovan Ďurana

Michal Truban

Zuzana Wienk

Účasť je potrebné potvrdiť na e-mail vajdova@point-oz.sk alebo na tel. č. 00421 905 616 831 do 4.12. 2015 (17,00 hod.).

Tešíme sa na vašu účasť.

IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>