CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
FvsV
21. septembra 2013

Ignoruje samospráva konflikt záujmov?

Téma porušovania zákona o konflikte záujmov sa v ostatnom období stala pomerne častou na úrovni samosprávy. Známe medializované prípady poslancov NR SR, členov vlády, či iných verejných funkcionárov, na ktorých sa vzťahuje ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sú pomerne široko medializované. Zväčša ide o každoročné porušenie povinnosti podať majetkové priznanie, zriedka o iné porušenia. Parlament, najmä v ostatnom období udelil vysoké sankcie. Ako sa ukazuje, k vážnym porušeniam dochádza aj na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy. Zaujali nás 2 prípady. Členstvo primátora Bratislavy Milana Ftáčnika v orgáne súkromnej poisťovne a prípad poslanca ŽSK Petra Vonsa, ktorý bol tvárou reklamnej kampane súkromnej firmy. Podľa zákona sa  týmito zjavnými porušeniami majú zaoberať zastupiteľstvá príslušných samospráv. Postavili sa k tomu naozaj diametrálne rozdielne. Mestské zastupiteľstvo v Bratislave udelilo primátorovi pokutu 27tis. €, naopak Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja neudelilo poslancovi Vonsovi žiadnu pokutu, a to napriek tomu, že to zákon explicitne určuje.

IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>