CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
IMG_7206
19. novembra 2015

Jesenná škola obrany – JeŠkO 2015

V dňoch 6.-8. novembra sa v Banskej Bystrici uskutočnil prvý ročník Jesennej školy obrany. Projekt mal za cieľ priblížiť vybraným žiakom stredných škôl témy obrany a bezpečnosti prostredníctvom prednášok, otvorených debát a interaktívnych prezentácií. Študenti boli na Jesennú školu vybraní na základe vypracovaných esejí.

 Jesenná škola začala prvý deň návštevou Taktického krídla generálmajora Otta Smika v Sliači. Na letisku študentov privítal veliteľ Taktického krídla plk. gšt. Ing. Vladimír LISÝ, ktorý študentov v stručnosti predstavil históriu a úlohy, ktoré Taktické krídlo plní dnes. Študenti mali možnosť rozprávať sa s pilotmi stíhacích a útočných lietadiel Bojovej letky a Letky výcviku, mohli si vyskúšať pilotný trenažér. Neskôr sa uskutočnila prehliadka stíhacích lietadiel MiG-29 a útočných lietadiel L-39 Albatros.

 Po privítaní a predstavení sa začal program krátkou prezentáciou Dušana FISCHERA zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) o histórií, súčasnom stave Ozbrojených síl Slovenskej republiky a zapojenie príslušníkov OS SR v misiách medzinárodného krízového manažmentu. Ďalej nasledovalo premietanie dokumentu Sám vojak v poli, ktorý pojednáva o pôsobení vojenského kontingentu SR v operácií ISAF v Afganistane. Po premietaní bola krátka diskusia na tému zvyšovania informovanosti slovenskej verejnosti o pôsobení OS SR v zahraničných misiách.

Druhý deň ráno pokračoval program prednáškou na tému „Súčasné bezpečnostné hrozby.“ Prednáška bola zameraná na konflikt v Sýrií, v regióne Blízkeho východu a na bezpečnostné hrozby, ktoré s konfliktom súvisia. Študentov počas diskusie zaujímala najmä úloha SR a EÚ pri riešení konfliktu a snažili sa predostrieť možné riešenia súčasnej krízy, ktorá súvisí s pôsobením Daesh (tzv. Islamský štát) v regióne.

Do témy kybernetickej a počítačovej bezpečnosti študentov vtiahol systémový inžinier Computer Security Incident Response Team Slovakia (CSIRT.sk) Martin Jurčík, ktorý prostredníctvom interaktívnej prezentácie upozornil študentov na potenciálne riziká internetovej bezpečnosti a predstavil zásady, ktoré treba používať, aby sa proti nim úspešne bránili. Študenti si potom mali možnosť sami na sebe overiť, aké nástrahy sa môžu skrývať, ak sú nedostatočne pozorní počas používania služieb ako internet banking, či pri bežnej e-mailovej komunikácií.

 Po obede nasledovala obsiahla prednáška aktivistu a poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja Juraja SMATANU na tému propaganda na internete. Išlo tematicky o plynulé nadviazanie na tému počítačovej bezpečnosti. Smatana počas svojej detailnej prednášky upozorňoval ako odhaliť propagandu na internete, jej znaky, a možné dôsledky. Vďaka svojej hĺbkovej analýze desiatok webov šíriacich propagandu vedel študentom jasne odpovedať na otázky týkajúce sa slobody prejavu na internete.

Náročný sobotný program študenti zakončil v meste debatou o extrémizme a aktuálnej problematike utečeneckej krízy s aktivistkou a divadelnou režisérkou Vierou DUBÁČOVOU, ktorá má bohaté osobné skúsenosti priamo z terénu. Debata začala voľne o aktivizme v Banskobystrickom kraji, o treťom sektore, a boji proti nenávistným prejavom. Neskôr prešla ku konkrétnym otázkam o utečencoch a potenciálnych výzvach spojených s integráciou do spoločnosti.

 Nedeľné dopoludnie bolo vyhradené na návštevu Pamätníka Slovenského národného povstania, spojeného s prehliadkou Múzea SNP v Banskej Bystrici. Sprievodná prehliadka sa týkala najmä života v Československu pred Druhou svetovou vojnou, holokaustu, a budovaniu vojenského odboja v roku 1944.

 Výber študentov ako aj pozvaných prednášajúcich odborníkov boli zárukou vysokej kvalitatívnej úrovne. Pevne veríme, že Jesenná škola obrany v roku 2016, nadviaže na úspešný priebeh tohtoročného podujatia, a založí tak tradíciu unikátneho vzdelávacieho projektu..

 Projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

  • IMG_0796
  • IMG_7206
  • IMG_7222
  • IMG_7236
  • IMG_7240
IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>