CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
NATO
29. marca 2014

K 10 rokom členstva SR v NATO

Slovenská republika si dnes pripomína 10 rokov členstva v Severoatlantickej aliancií (NATO), v politicko- vojenskom zoskupení 28 štátov. Počas tých 10 rokov sa stalo Slovensko rešpektovaným a etablovaným partnerom v rámci aliancie. Podieľa sa svojim hlasom na tvorbe rozhodnutí alebo sa aktívne zapája do misií na zaistenie medzinárodnej bezpečnosti akou je napríklad ISAF v Afganistane, v ktorej má Slovensko momentálne 290 príslušníkov OS SR.

NATO zohráva dôležitú úlohu aj po viac ako šiestich desaťročiach svojej existencie. Svet nie je bezpečným miestom a napriek istej ilúzií, ktorej sme podľahli v obdobiach mieru najmä my v Európe, platí, že nenastal žiaden koniec dejín. O tom nás v súčasnosti presviedča situácia v susednej Ukrajine a najmä anexia Krymu Ruskom. Európska únia na reakciu nemá potrebné kapacity, a preto zisťujeme, že NATO musí zohrávať podstatnú úlohu pri zaistení našej bezpečnosti.

Bezpečnosť je základný životný záujem, a teda prirodzený záujem každého štátu. Je preto len dobré, že sme v spolku kolektívnej bezpečnosti, kde platí článok 5 Washingtonskej zmluvy, ktorý hovorí, že ozbrojený útok proti jednému z členských štátov, je útokom proti všetkým a zakladá dôvod na pomoc napadnutým členom. Tento strategický význam pre bezpečnosť SR by sme nikdy nemali spochybňovať a naopak trvať na jeho dôslednom uplatňovaní.

Bezpečnosť však nie je nikdy ani automatická. My i všetci ostatní preto, aby sme boli chránení pred vonkajšími hrozbami a žili v bezpečnom priestore musíme vedieť niečo i obetovať a vyvinúť pre to úsilie. Britský minister zahraničných vecí Wiliam Hague len nedávno vyzval členské štáty severoatlantickej aliancie, aby s ohľadom na krízu na Ukrajine viac investovali do obrany. Z USA takéto hlasy počuť už dlhšiu dobu, že Európa by sa mala viac starať o obranu svojho územia a byť pripravená na prípadné horšie časy. Náš podiel investícií na obrane resp. výška rozpočtu dosahuje 1% HDP, teda ide o približne 700 miliónov eur ročne.

Nie sme jediný štát, ktorý nedodržiava záväzky dať na obranu aspoň 2% HDP. Ale mali by sme ísť ako malý štát odkázaný na pomoc väčších príkladom. Je čas sa zaujímať o to, v akom priestore budeme žiť, a či bude aj zajtra naozaj rovnako bezpečný, ako sme si mysleli včera.

IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>