CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
Snímka
11. októbra 2016

Koniec Európskej únie? A čo potom? Iveta Radičová, Vladimír Vaňo, Peter Cibulka, Michal Havran

Od roku 1989 sme si v Európe zvykli, že žijeme šťastné obdobie. Zažívali sme obdobie ekonomického rastu, rozširovanie EÚ o postsocialistické krajiny a vládol optimizmus s víziou pozitívnej budúcnosti. Doba sa však zmenila a optimizmus sa postupne vytratil. Preto sa Centrum pre otvorenú politiku rozhodlo spustiť sériu diskusií o tom, aká je naša budúcnosť v EÚ.

Finančná kríza prinútila členské štáty konať, aby zachránili spoločnú menu euro. Migračná kríza ohrozila jednu zo základných výhod, s ktorou si občania EÚ spájajú – voľný pohyb osôb.

Referendum vo Veľkej Británii v júni 2016 sa stalo historickým prelomom, keďže je to prvýkrát, čo sa členská krajina rozhodla, že vystúpi z EÚ. Obchodné dohody s Kanadou alebo USA boli zo strany Európskej únie zastavené. V jednotlivých národných voľbách posilňujú populisti, ktorí volajú po rozpade EÚ a presviedčajú ľudí demagogickými argumentami a zjavnými nepravdami.

Ocitáme sa v etape konca EÚ? Nájdu sa v Európe zodpovední politici, ktorí budú schopní sa dohodnúť alebo prevládne egoizmus a populistické návrhy vedúce k rozpadu EÚ?

Príďte s nami diskutovať o tom, aká je naša budúcnosť v EÚ a čo môže nastať, ak tu raz už únia nebude.

 Stretneme sa v Žiline 3. novembra 2016 v Stanica Žilina-Záriečie, Závodská cesta 3

o 18,00 hod.

Našimi hosťami budú:

Iveta Radičová, bývalá premiérka

Vladimír Vaňo, ekonóm

Peter Cibulka, poslanec MsZ v Žiline

Moderuje Michal Havran

 

O termínoch a miestach ďalších diskusií bude COP v predstihu informovať.

IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>