CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
6301
17. októbra 2017

Mladí&Aktívni Vybrali sme preto niekoľko mladých a aktívnych ľudí, ktorí sa rozhodli ísť proti prúdu.

V ostatnom období sa ukázalo, že voči nárastu populizmu, extrémizmu, či rôznych negatívnych fenoménov v spoločnosti, sú najmenej odolní mladí ľudia. Na druhej strane sa ukazuje, že mladí sa chcú angažovať, a je nevyhnutné, aby dostávali priestor.

V časoch, keď spoločnosť ovláda skepsa, vytráca sa nádej a považuje sa už za faktickú predikciu, že súčasná generácia mladých je prvou, ktorá sa bude mať horšie, než generácia ich rodičov, je našim zámerom podporovať aktívnych mladých ľudí. Ukazuje sa, že mladá generácia si postupne osvojuje zodpovednosť a uvedomuje si, že pokiaľ sa nebude zaujímať o veci verejné, tak bude ich budúcnosť ohrozovaná. Pre časť verejnosti je to však stále neznáma oblasť. To všetko negatívne vplýva na stav našej demokracie.

Vybrali sme preto niekoľko mladých a aktívnych ľudí, ktorí sa rozhodli ísť proti prúdu. Na rozdiel od svojich rovesníkov sa začali verejne angažovať, niektorí sa dokonca rozhodli svoju angažovanosť pretaviť do kandidatúry v blížiacich sa voľbách do samosprávnych krajov.

Budeme im preto držať palce.

Print
16. júla 2018

Téma LGBT komunity je u nás len o vlajkách na úradoch, chýbajú riešenia a obsahová debata Problematika LGBT komunity je u nás len pseudodiskusiou.

Problematika LGBT komunity je u nás len pseudodiskusiou. Chýba skutočný záujem o hľadanie riešení a o priblíženie rovnakého štandardu života pre všetkých. Slovensko zaostáva za ostatnými členskými štátmi EÚ, dokonca aj krajinami V4. Nič sa v tejto oblasti nerobí a absentuje aj reálna debata o problémoch. Je to  však vývoj, ktorému sa nie je možné […]
2018.april.27. LIF_053
16. apríla 2018

LIF Festival 2018 /VIDEO&FOTO/ Máme za sebou prvý ročník liberálneho festivalu LIF Festival 2018

Video: LIF 2018: @DiktatOnlinu  Standa HRUŠKA, YouTuber ČR StandaShow Roman KRPELAN, hovorca prezidenta SR Moderuje Michal Havran   Video: LIF 2018: Konečne víťazstvo demokracie  Iveta RADIČOVÁ, sociologička a expremiérka SR Milan KŇAŽKO, herec a politik Moderuje: Michal Havran