CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
6301
17. októbra 2017

Mladí&Aktívni Vybrali sme preto niekoľko mladých a aktívnych ľudí, ktorí sa rozhodli ísť proti prúdu.

V ostatnom období sa ukázalo, že voči nárastu populizmu, extrémizmu, či rôznych negatívnych fenoménov v spoločnosti, sú najmenej odolní mladí ľudia. Na druhej strane sa ukazuje, že mladí sa chcú angažovať, a je nevyhnutné, aby dostávali priestor.

V časoch, keď spoločnosť ovláda skepsa, vytráca sa nádej a považuje sa už za faktickú predikciu, že súčasná generácia mladých je prvou, ktorá sa bude mať horšie, než generácia ich rodičov, je našim zámerom podporovať aktívnych mladých ľudí. Ukazuje sa, že mladá generácia si postupne osvojuje zodpovednosť a uvedomuje si, že pokiaľ sa nebude zaujímať o veci verejné, tak bude ich budúcnosť ohrozovaná. Pre časť verejnosti je to však stále neznáma oblasť. To všetko negatívne vplýva na stav našej demokracie.

Vybrali sme preto niekoľko mladých a aktívnych ľudí, ktorí sa rozhodli ísť proti prúdu. Na rozdiel od svojich rovesníkov sa začali verejne angažovať, niektorí sa dokonca rozhodli svoju angažovanosť pretaviť do kandidatúry v blížiacich sa voľbách do samosprávnych krajov.

Budeme im preto držať palce.

august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>
Print
19. mája 2019

COP: Politiku na školách môžu mladí využiť vo svoj prospech Vzdelávací systém, predovšetkým stredo- a vysokoškolský, by mal pripraviť študentov kriticky a analyticky myslieť

 Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová na tlačovej konferencií uviedla, že politika do škôl nepatrí, špeciálne v období predvolebných kampaní. Podľa Centra pre otvorenú politiku (COP) je, naopak, kľúčové, aby sa školy pred politikmi nezatvárali. Vzdelávací systém, predovšetkým stredo- a vysokoškolský, by mal pripraviť
viac >>