CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
IMG_0758
23. mája 2016

Peter Markovič: Kandidát ani politická strana nie sú produktom

Pri príprave volebnej kampane sa všetko odvíja od kandidáta či politickej strany, ktorú zastupujete. Podľa bývalého poslanca Petra Markoviča je rozdiel, z akej pozície vychádzate. Či ide o verejne známe osoby, alebo naopak, vstupujú do politiky po prvýkrát. Dôležitá je stratégia, vzťahy s verejnosťou, reklama a mnoho iného. Všetko je však celok, ktorý každá jeho časť významným spôsobom dotvára.

Volebná kampaň je špecifická, no ako v každej inej, aj tu zohrávajú dôležitú rolu základné piliere. Pokiaľ vieme, koho zastupujeme, prvým krokom je určiť si dobrú stratégiu a dbať na to, že rovnako ako celá kampaň, aj stratégia je určitý vývoj. Treba sa tak vyvarovať kŕčovitého držania sa pôvodného plánu a vnímať celú situáciu s plynutím v čase.

Reklama je silný nástroj na dosiahnutie svojich cieľov. Okrem štandardnej podoby reklamy v novinách, v televízií či na billboardoch a citylightoch, ktoré sú už súčasťou väčšej volebnej kampane, svoj účel plnia v dnešnej dobe jednoduchým spôsobom, ale s veľmi účinným efektom sociálne siete. V tomto prípade platí, za málo peňazí veľa muziky. „Kandidát ani politická strana nie sú produktom, ale tiež je nutné ich určitým spôsobom uchopiť, urobiť im ‚obal‘, resp. vizualizáciu, vybrať im posolstvá či odkazy, ktoré slúžia na oslovenie konzumentov či potenciálnych voličov. Samozrejme, je to však vcelku iné, ako je bežná komerčná kampaň,“ priblížil Peter Markovič. Ak máte záujem vstúpiť do politiky, je dobré vyskúšať si to práve týmto spôsobom. Politické strany či kandidáti často hľadajú dobrovoľníkov. „Buď si tam rovno vytipujú konkrétne činnosti, ktorým by sa chceli možno v budúcnosti venovať, alebo si to jednoducho zažijú. Možno aj z tej ‚fun‘ stránky. Volebný štáb je vždy istá partia ľudí, ktorá spolu trávi daný čas. Je to zaujímavý spôsob, ako sa niečo naučiť alebo jednoducho nazrieť trochu do ‚kuchyne politiky‘. Treba si vytvoriť názor, mať priamu skúsenosť. Zo všetkého najdôležitejšie je byť trpezlivý a nemať hneď od začiatku veľké očakávania.“

Zdroj:

http://casopisuniverzal.wix.com/univerzal#!Peter-Markovič-Kandidát-ani-politická-strana-nie-sú-produktom/cjds/573b885b0cf26e4c8841131d

IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>