CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
Verejna prednaska L. Stefan&Iv
1. októbra 2015

Prednáška na tému korupcie s L. Stefan a I. Radičovou

V pondelok, 28. septembra 2015 sme spoluorganizovali verejnú prednášku Laury Stefan, autorky uspešných rumunských protikorupčných reforiem. Následnej panelovej diskusie sa zúčastní aj expremiérka Iveta Radičová.

V rokoch 2005 a 2007 zastávala pozíciu riaditeľky rumunského ministerstva spravodlivosti zodpovednej za protikorupčnú politiku. Vypracovala a presadila protikorupčnú stratégiu a akčný plán, je autorkou kľúčových častí rumunskej protikorupčnej legislatívy. Navrhla a zrealizovala viacero osvetových programov v oblasti boja proti korupcii a pripravila plán reformy rumunskej prokuratúry.

Pani Stefan je zakladateľkou EFOR (Expert Forum), ktoré zastrešuje oblasť vymáhateľnosti práva a protikorupčnej legislatívy. Má viac ako 15 ročné odborné skúsenosti tak vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore. Od roku 2012 je jednou zo 17 členov Expertnej skupiny na boj proti korupcii v EU, ktorá zastrešuje tvorbu protikorupčných správ Európskej komisie. Pôsobí tiež ako medzinárodný expert v oblasti boja proti korupcii, reformy súdnictva, a boja proti praniu špinavých peňazí pre Európsku komisiu, pre Svetovú banku, rovnako ako aj pre UNDP a OECD. Koordinuje rôzne národné a regionálne programy vo svojej odbornej pôsobnosti.

Reportáž z diskusie nájdete TU

Celý záznam diskusie nájdete TU

IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>