CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
20161208_105544
8. decembra 2016

Projekt “Európske bezpečnostné výzvy EÚ” v Trnave Európska bezpečnosť v roku 2016

Cieľom nášho projektu je predstaviť a prehľadne vysvetliť študentom  vysokých škôl najdôležitejšie bezpečnostné témy, ktoré v súčasnosti súvisia s geopolitickou situáciou, v ktorej sa SR nachádza ako člen EÚ a NATO.

Našim zámerom je poskytnúť odborné prednášky s praktickými skúsenosťami z oblasti medzinárodných vzťahov, európskych a bezpečnostných štúdií. Tiež chceme  predstaviť študentom možnosti, ktoré majú po skočení vysokej školy v spomínaných odboroch.

8. decembra 2016 sme diskutovali na Univerzite sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied,  v Trnave.

Študentom prednášal Dušan Fischer (Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku).

Ďakujeme všetkým za účasť.

  • 20161208_105516
  • 20161208_105535
  • 20161208_105544
  • 20161208_110249
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>
Print
19. mája 2019

COP: Politiku na školách môžu mladí využiť vo svoj prospech Vzdelávací systém, predovšetkým stredo- a vysokoškolský, by mal pripraviť študentov kriticky a analyticky myslieť

 Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová na tlačovej konferencií uviedla, že politika do škôl nepatrí, špeciálne v období predvolebných kampaní. Podľa Centra pre otvorenú politiku (COP) je, naopak, kľúčové, aby sa školy pred politikmi nezatvárali. Vzdelávací systém, predovšetkým stredo- a vysokoškolský, by mal pripraviť
viac >>