Pokračujeme s workshopmi pre pedagógov občianskej náuky a dejepisu Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj

20180223_181149

Pokračujeme vo workshopoch s pedagógmi občianskej náuky a dejepisu, tentoraz s učiteľmi Nitrianskeho a Trnavského kraja. Na  workshopoch sa zameriavame na podporu procesu výučby o témach ako Európska Únia, zahraničná politika Slovenska a bezpečnostné otázky.

Piatok 23. februára patril brainstormingu skúseností a poznatkov priamo učiteľov – viedol ho Roman Balko (TEUS, n.o.). Sobotné dopoludnie sme venovali téme Európskej únie a súčasným výzvam a problémom. Tomáš Madleňák (SFPA) priblížil, ako túto tému podať jednoduchým a zaujímavým spôsobom na hodinách občianskej náuky.

  • 20180223_180546
  • 20180224_090659
  • 20180224_090708