CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
20180223_181149
25. februára 2018

Pokračujeme s workshopmi pre pedagógov občianskej náuky a dejepisu Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj

Pokračujeme vo workshopoch s pedagógmi občianskej náuky a dejepisu, tentoraz s učiteľmi Nitrianskeho a Trnavského kraja. Na  workshopoch sa zameriavame na podporu procesu výučby o témach ako Európska Únia, zahraničná politika Slovenska a bezpečnostné otázky.

Piatok 23. februára patril brainstormingu skúseností a poznatkov priamo učiteľov – viedol ho Roman Balko (TEUS, n.o.). Sobotné dopoludnie sme venovali téme Európskej únie a súčasným výzvam a problémom. Tomáš Madleňák (SFPA) priblížil, ako túto tému podať jednoduchým a zaujímavým spôsobom na hodinách občianskej náuky.

  • 20180223_180546
  • 20180223_181149
  • 20180224_090659
  • 20180224_090708
2018.april.27. LIF_053
16. apríla 2018

LIF Festival 2018 /FOTO/ Máme za sebou prvý ročník liberálneho festivalu LIF Festival 2018

   
20180324_090423
3. apríla 2018

COP pracuje s pedagógmi na zlepšovaní občianskeho vzdelávania Tlačová správa

Centrum pre otvorenú politiku (COP) má za sebou prvý pilotný projekt v rámci vzdelávania stredoškolských učiteľov občianskej náuky a dejepisu. Cieľom projektu bolo diskutovať s učiteľmi o tom, ako z mladých ľudí v našich školách vychovávať plnohodnotných aktívnych európskych občanov „Náš pilotný projekt bol zameraný na to, aby sme so
viac >>