CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už dávno „geopoliticky“ hodené.

Je veľkým paradoxom dejín, že súčasťou historickej pamäti národov strednej Európy vo vzťahu k Červenej armáde je aj trpké sklamanie z následnej straty slobody na viac ako 40 rokov. Kam vstúpila noha Červenej armády oslobodzujúca od fašizmu, tam sloboda vzápätí skončila prevzatím moci komunistickou stranou podľa vzoru, a s intenzívnou pomocou, totalitného režimu Sovietskeho zväzu.

Dnes, keď si pripomíname 30. výročie opätovného získania slobody v Československu, nemali by sme na našu draho zaplatenú skúsenosť zabúdať. Jej konkrétnym vyjadrením je poznanie, že pre Slovenskú a Českú republiku neexistuje lepšia alternatíva, akou je súčasné integrálne zapojenie do hospodárskej, politickej i bezpečnostnej spolupráce európskych národov v rámci Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.

Vráťme sa však v tento sviatočný deň k dnešnému 30. výročiu Nežnej revolúcie. Popri Slovenskom národnom povstaní, Nežná revolúcia predstavuje výnimočný míľnik v dejinách Slovenska. Bude nám vždy pripomínať, že hoci sme o našu slobodu vo februári 1948 prišli predovšetkým v dôsledku geopolitických „siločiar,“ v novembri 1989 sme si ju prinavrátili sami, verejne prejavenou odvahou a túžbou tisícov a desaťtisícov znovuzrodených občanov. Túžbou po slobode, demokracii, právnom štáte a úcte k ľudským právam. Nech pravda a láska dalej poráža zlo a nenávisť. To sú hodnoty a ideály novembra 1989, ktoré nevyblednú.

IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>