CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
Print
19. mája 2019

COP: Politiku na školách môžu mladí využiť vo svoj prospech Vzdelávací systém, predovšetkým stredo- a vysokoškolský, by mal pripraviť študentov kriticky a analyticky myslieť

 Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová na tlačovej konferencií uviedla, že politika do škôl nepatrí, špeciálne v období predvolebných kampaní. Podľa Centra pre otvorenú politiku (COP) je, naopak, kľúčové, aby sa školy pred politikmi nezatvárali.

Vzdelávací systém, predovšetkým stredo- a vysokoškolský, by mal pripraviť študentov kriticky a analyticky myslieť tak, aby aj v diskusii s politikmi z rôznych politických prúdov si dokázali vytvoriť vlastný názor.

 „Samozrejme, školy nemôžu byť priestorom, ktorý by politici zneužívali na predvolebnú kampaň. Na druhej strane je dôležité, aby študenti mali možnosť diskutovať priamo s politikmi a konfrontovať ich, vrátane ich volebných programov. Je úlohou škôl, ako primárnych vzdelávacích inštitúcií, aby pripravili študentov analyticky a kriticky myslieť. Tieto zručnosti by mali študenti aktívne využívať počas otvorených diskusií, napríklad aj o politike, ktoré by im mala škola umožniť, dokonca sprostredkovať,“ povedal Peter Markovič z Centra pre otvorenú politiku.

COP sa domnieva, že práve izolácia mladých od politiky má za následok ich všeobecný nezáujem o politické dianie v krajine. Z prieskumu Inštitútu strategických analýz SAV v novembri 2017 vyplynulo, že až 26 % ľudí vo veku 18 až 24 rokov domácu politiku vôbec nesleduje a nečíta o nej žiadne články. Až 41 % mladých v rovnakej vekovej kategórii uviedlo, že si články o slovenskej politike v tlači alebo na internete pozrú zriedkavejšie, ako raz za týždeň.

Navyše, izolácia mladých od širokého spektra politických názorov prispieva k slabnutiu dôvery v pluralitný demokratický politický systém. Medzi mladými tak dochádza k rastúcej prevalencii populistických a extrémistických názorov. Podľa posledného prieskumu, ktorý realizovalo občianske združenie Pre stredoškolákov v spolupráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku, by mladí ľudia do europarlamentu najviac preferovali extrémistickú stranu. Je až alarmujúce, že pravicoví extrémisti sa tešili podpore mladých aj v prieskume preferencií vo voľbách do Národnej rady, ktorý realizovala agentúra Focus pre Radu mládeže Slovenska v novembri minulého roka.

Štrukturovaný prístup vo vyučovaní náuky o spoločnosti a občianskeho vzdelávania dnes vo výchovno-vzdelávacom procese nie je prítomný. Formovanie postojov mladých ľudí k politike je zabezpečené prakticky len na tých stredných školách, ktoré sa pravidelne alebo príležitostne zúčastňujú projektov a súťaží zameraných na rozvoj občianskej angažovanosti. Tento spôsob vzdelávania je však orientovaný iba na vybrané skupiny žiakov a je rozsahovo veľmi obmedzený. Ostatní študenti sú vystavení takmer výlučne informáciám pochádzajúcich zo sociálnych sietí, ktoré, pri nekritickom preberaní obsahu, môžu byť zdrojom dezinformácií, poplašných správ, ba dokonca otvorených klamstiev.

Popri vzdelávanie žiakov je zároveň veľmi dôležité aj vzdelávanie učiteľov o politike. Táto potreba je o to naliehavejšia, že uvedená problematika absentovala v predchádzajúcom období v programoch kontinuálneho vzdelávania pedagógov. Zároveň je žiaduce, aby téma občianskeho vzdelávania, ako súčasť globálneho vzdelávania, bola časovo zladená naprieč predmetmi náuky o spoločnosti, dejepisu, či literatúry.

IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>