CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
20180324_090423
3. apríla 2018

COP pracuje s pedagógmi na zlepšovaní občianskeho vzdelávania Tlačová správa

Centrum pre otvorenú politiku (COP) má za sebou prvý pilotný projekt v rámci vzdelávania stredoškolských učiteľov občianskej náuky a dejepisu. Cieľom projektu bolo diskutovať s učiteľmi o tom, ako z mladých ľudí v našich školách vychovávať plnohodnotných aktívnych európskych občanov

„Náš pilotný projekt bol zameraný na to, aby sme so stredoškolskými pedagógmi občianskej náuky a dejepisu, zo všetkých krajov Slovenska, diskutovali o tom, ako zlepšiť proces výučby týchto predmetov, čo najefektívnejšie využiť nízku dotáciu hodín, a zároveň mladým ľuďom nie len prinášať vedomosti o Európskej únií, ale hovoriť najmä o hodnotách, ktoré toto spoločenstvo predstavuje,“ povedal výkonný riaditeľ COP Peter Markovič.

Workshopy boli založené na prezentovaní a  výmene skúseností a poznatkov učiteľov priamo z praxe, ktoré boli doplnené o odporúčania odborníkov z oblasti zahraničnej a európskej politiky, rovnako ako aj o metodiku vedenia vyučovacej hodiny. Praktickým cieľom tohto projektu je postupne zefektívniť, a najmä podporiť proces výučby o témach Európskej únie, zahraničnej politiky, extrémizmu či bezpečnostnej politiky. Tieto oblasti stále do veľkej miery absentujú vo formálnom vzdelávaní napriek tomu, že ide o témy strategického záujmu Slovenskej republiky.

“Potreba viesť celospoločenský dialóg o kľúčových témach, aj v prostredí školy, medzi mladými ľudmi, sa v dobe rastúceho extrémizmu, populizmu, či propagandy, ukazuje ako kľúčová, no stále výrazne podceňovaná aktivita.” zhrnul závery projektu P. Markovič.

COP realizoval vzdelávací projekt v spoluprácu s občianskym združením TEUS, n.o. a Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA), s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>