CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
masaryk
28. októbra 2016

Dnes si pripomíname 98 rokov od vzniku Československej republiky. Téza T.G.Masaryka, že štáty sa udržujú ideami, na ktorých vznikli, je stále platná

Dnes si pripomíname 98 rokov od vzniku Československej republiky. Mrzí nás, že Slovenská republika tento významný deň neuctieva ako štátny sviatok.

Téza T.G.Masaryka, že štáty sa udržujú ideami, na ktorých vznikli, je stále platná, a preto by sme nemali zabúdať na dejinné okamihy, keď sme nadobudli vlastnú štátnosť. Je azda náš vlastný štát, hoci zložený z dvoch národov, pre nás nedostatočnou inšpiráciou, povzbudením do dnešných krízových časov? Je to presne naopak. V ovzduší sa dnes šíri strach, chýba tolerancia a porozumenie pre odlišnosť druhých ľudí. Mnohí sa dnes snažia nájsť recept, ktorým by tieto neduhy odstránili. Druhých budeme mať radi len vtedy, ak sa naučíme mať radi aj samých seba. Keď si znovu potvrdíme vlastnú identitu, hodnoty a budeme na nich trvať.

Je jasné, že pozerať sa treba dopredu, ale to, ako vykročíme k budúcnosti je vždy určené tým, čo sme prežili v minulosti. O to viac v časoch, keď je spochybňované a relativizované takmer všetko. Či patríme na západ, do EÚ či NATO, či sme slobodní vo svojich rozhodnutiach, či ctíme a máme vyznávať demokratické hodnoty, či pravda je ešte vôbec podstatná a dôležitá…. A takto by sme, žiaľ, mohli dlho pokračovať.

Idey M.R Štefánika a T.G. Masaryka preveril čas. Skúsme si dnes, 28. októbra, pripomenúť, aký základ položili v roku 1918. A tiež, že odvahu a zodpovednosť budeme potrebovať aj my v budúcnosti.

(Foto www.tvnoviny.sk)

IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>