CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
Print
19. marca 2018

Kontinuálne pracujeme s rómskymi komunálnymi poslancami Tlačová správa

Centrum pre otvorenú politiku (COP) dlhodobo vzdeláva rómskych komunálnych poslancov. V rámci rôznych projektov sa  dlhodobo venujeme rozvoju schopností a zručností rómskych komunálnych poslancov. Samosprávy disponujú dôležitým kompetenciami a nakladajú s  verejnými finančnými prostriedkami a majetkom, preto je dôležité, aby miestni poslanci boli odborne schopní riešiť problémy samospráv.

„V COP si v plnej miere uvedomujeme, že práca s rómskou komunitou je u nás dlhodobo na pokraji záujmu. Preto sa snažíme kontinuálne realizovať projekty, ktorými chceme pomôcť rómskym komunálnym poslancom, aby vedeli svoje mandáty vykonávať lepšie,“ povedal výkonný riaditeľ COP Peter Markovič a dodal: “Nakladanie s verejnými zdrojmi, znalosť legislatívy a kompetencií, ale aj výmena skúseností zlepšuje schopnosti miestnych poslancov lepšie spravovať obecné záležitosti v prospech ľudí.”

COP prostredníctvom realizovaných projektov sprostredkúva vzdelávanie v spolupráci s odborníkmi na rôzne oblasti samosprávy, ktorí im poskytnú na jednej strane aktuálne informácie, ako aj výmenu skúseností – tzv.”best practices”.

Aktuálne realizujeme v COP projekt “Rozvoj schopností a zručností rómskeho poslanca II.”, ako pokračovanie modulového vzdelávania s podporou Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
Predošlé projekty v oblasti vzdelávania rómskych komunálnych poslancov, boli realizované v spolupráci s Nadáciou ESET či Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Napísali o nás:

Rómski poslanci sa učia, ako svoje mandáty vykonávať lepšie

Rómski poslanci sa učia, ako svoje mandáty vykonávať lepšie

Rómski poslanci sa učia, ako svoje mandáty vykonávať lepšie

Print
16. júla 2018

Téma LGBT komunity je u nás len o vlajkách na úradoch, chýbajú riešenia a obsahová debata Problematika LGBT komunity je u nás len pseudodiskusiou.

Problematika LGBT komunity je u nás len pseudodiskusiou. Chýba skutočný záujem o hľadanie riešení a o priblíženie rovnakého štandardu života pre všetkých. Slovensko zaostáva za ostatnými členskými štátmi EÚ, dokonca aj krajinami V4. Nič sa v tejto oblasti nerobí a absentuje aj reálna debata o problémoch. Je to  však vývoj, ktorému sa nie je možné […]
2018.april.27. LIF_053
16. apríla 2018

LIF Festival 2018 /VIDEO&FOTO/ Máme za sebou prvý ročník liberálneho festivalu LIF Festival 2018

Video: LIF 2018: @DiktatOnlinu  Standa HRUŠKA, YouTuber ČR StandaShow Roman KRPELAN, hovorca prezidenta SR Moderuje Michal Havran   Video: LIF 2018: Konečne víťazstvo demokracie  Iveta RADIČOVÁ, sociologička a expremiérka SR Milan KŇAŽKO, herec a politik Moderuje: Michal Havran