CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
Print
19. marca 2018

Kontinuálne pracujeme s rómskymi komunálnymi poslancami Tlačová správa

Centrum pre otvorenú politiku (COP) dlhodobo vzdeláva rómskych komunálnych poslancov. V rámci rôznych projektov sa  dlhodobo venujeme rozvoju schopností a zručností rómskych komunálnych poslancov. Samosprávy disponujú dôležitým kompetenciami a nakladajú s  verejnými finančnými prostriedkami a majetkom, preto je dôležité, aby miestni poslanci boli odborne schopní riešiť problémy samospráv.

„V COP si v plnej miere uvedomujeme, že práca s rómskou komunitou je u nás dlhodobo na pokraji záujmu. Preto sa snažíme kontinuálne realizovať projekty, ktorými chceme pomôcť rómskym komunálnym poslancom, aby vedeli svoje mandáty vykonávať lepšie,“ povedal výkonný riaditeľ COP Peter Markovič a dodal: “Nakladanie s verejnými zdrojmi, znalosť legislatívy a kompetencií, ale aj výmena skúseností zlepšuje schopnosti miestnych poslancov lepšie spravovať obecné záležitosti v prospech ľudí.”

COP prostredníctvom realizovaných projektov sprostredkúva vzdelávanie v spolupráci s odborníkmi na rôzne oblasti samosprávy, ktorí im poskytnú na jednej strane aktuálne informácie, ako aj výmenu skúseností – tzv.”best practices”.

Aktuálne realizujeme v COP projekt “Rozvoj schopností a zručností rómskeho poslanca II.”, ako pokračovanie modulového vzdelávania s podporou Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
Predošlé projekty v oblasti vzdelávania rómskych komunálnych poslancov, boli realizované v spolupráci s Nadáciou ESET či Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Napísali o nás:

Rómski poslanci sa učia, ako svoje mandáty vykonávať lepšie

Rómski poslanci sa učia, ako svoje mandáty vykonávať lepšie

Rómski poslanci sa učia, ako svoje mandáty vykonávať lepšie

IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>