CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
IMG_2955
25. októbra 2017

Mladí&aktívni Andrea Maková

Často sa hovorí, že mladí ľudia sú k veciam verejným apatickí. Objektívne treba priznať, že túto tézu zastáva zväčša staršia generácia.  Ako to vidíš túto problematiku ty a čo by podľa teba pomohlo zlepšiť záujem mladých o veci verejné?

Je to fakt, ktorý vnímam už niekoľko rokov. Presnejšie od polovice strednej školy, kedy som sa začala venovať už priamo veciam verejným. Dnes mladí vedia, že ich to nezaujíma, ale na odpoveď prečo nemajú sami odpoveď. Nechce sa im riešiť niečo, čomu poriadne nerozumejú, a to má rozum. Práve preto som sa začala venovať mládežníckej politike a cez ňu priviesť mladých k veciam verejným. Keď sa mladým ukáže ako efektívne komunikovať a vedieť svoj názor obhájiť, dostávajú vnútornú silu, ktorá im pomôže pri samotnom záujme o veci verejné. Aby sme to mohli zlepšiť je jednoduchý systém. Veci verejné musia byť ľuďom vysvetlené jednoducho a jasne. Vtedy človek pochopí a začne sa pýtať viac. Takto to vidím zo svojich skúseností ja.

Rozhodol si/rozhodla si sa kandidovať vo voľbách do samosprávneho kraja kde a kedy sa zrodila táto myšlienka ?

Vedela som, že mám svoje vízie a plány a tie z pozície aktivistky a občianky nemám šancu zrealizovať. Po zhodnotení niektorých mojich projektov som spoločne s priateľmi a rodinou prišla k tejto myšlienke a začala som na nej pracovať. Dlho som o tom hovorila, že mám záujem a čakala som na reakcie od ľudí. Keď počas polroka mojej ankety, pozitívne reakcie prevyšovali tie negatívne, rozhodla som sa jednoznačne za kandidatúru.

Kandidatúra na poslanca/poslankyňu VÚC znamená, že pôjdeš s kožou na trh aká je tvoja motivácia vstupu do politiky ?

Ukázať Banskobystričanom, že mladí ľudia nie sú len tí „nevychovaní“ ako sa nám dnes hovorí. Chcem presvedčiť ľudí, že skúsenosti je potrebné naberať od mladosti a neustále ich zlepšovať. Chcem ukázať, že aj mladí ľudia majú svoje postrehy a vedia spoločnosti aj pomôcť. Takisto chcem ukázať mladým ľuďom, že veci verejné a politika ako taká nie je také strašidlo, ako si myslíme.  Niekomu to môže znieť naivne a hodné mladého človeka, ale za 7 rokov skúseností z mládežníckej politiky viem, že keď sa na niečom poctivo pracuje výsledky prídu, možno nie hneď, ale prídu. A takto chcem dostať aj mladých ľudí bližšie k politike.

Akú druh politiky by si ako poslanec/poslankyňa presadzoval/a Zameriaval/a by si sa skôr na témy mladých alebo by si si skúsil/a zobrať pod patronát inú tému?

Mám pár nápadov ako môže samospráva prilákať mladých do kraja. Nie sú to pritom žiadne nereálne sny. Chcela by som prispieť k lepšiemu tráveniu voľného času mladých v kraji, k participácií mladých vo veciach verejných a ukázať možným kolegom, že mladých ľudí treba počúvať a dať im šancu. Nie je to však len mládež ako taká. Baví ma umenie a kultúra a presne to by bola ďalšia kategória, kde by som rada prispela a umelcom v našom kraji podala pomocnú ruku.

Ako si podľa teba kraj v ktorom kandiduješ všíma problémy mladých a čo by si zlepšil/a?

Banskobystrický kraj potreby mladých vníma, ale svojím vlastným spôsobom. Som vďačná, že v našom kraji existuje centrum voľného času, ktoré aktívne pracuje s mládežou v kraji. Avšak mám pocit, že to je možno jediná organizácia, ktorá takto priamo pracuje s mladými, pretože priamo spadá pod kraj. Chýba mi spolupráca s inými organizáciami, chýba mi, že stredné školy musia vyberať aktivity pre ich školy, ktoré sú možno v tabuľke z pred piatich rokov. Chýba mi, že v školách sa boja riaditelia nových aktivít, lebo nevedia čo príde z „hore“.  Je pravda, že kraj robí pre mladých niečo, ale nie som si istá či to pokrýva potreby všetkých mladých ľudí v kraji a tých je viac ako 19 000.

Aký je tvoj odkaz mladým, ktorí by chceli veci okolo seba zlepšiť ale nemajú odvahu prípadne nevedia ako na to ?

Možností ako niečo pre náš kraj urobiť je mnoho. Prvý krok každého mladého človeka je veľmi jednoduchý a to obzrieť sa okolo seba. Spýtať sa spolužiakov a začať sa pýtať aj iných vo svojom okolí. Určite sa netreba ničoho báť, pretože aj keby chce niekto riešiť veci na vyššej úrovni, nie je to nič čo sa nedá naučiť sa a čím niet pomoci. Mnoho ľudí v mojom okolí vie, že nepoznám spojenie „nedá sa“ alebo „neviem“. Snažím sa mojim priateľom ukazovať ako sa vieme k niečom aspoň priblížiť a tým tak dodať veciam na vážnosti a efektívnosti. Kladiem preto otázku, kedy keď nie teraz?

IMG_2901

IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>