CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
IMG_2990
29. októbra 2017

Mladí&aktívni Martin Mlynár

V rámci cyklu Mladí&aktívni sme sa rozprávali s Martinom Mlynárom, ktorý kandiduje na poslanca VÚC v Prešovskom samosprávnom kraji.

Často sa hovorí, že mladí ľudia sú k veciam verejným apatickí. Objektívne treba priznať, že túto tézu zastáva zväčša staršia generácia.  Ako to vidíš túto problematiku ty a čo by podľa teba pomohlo zlepšiť záujem mladých o veci verejné?
Problematiku apatie mladých ľudí k veciam verejným vnímam, avšak tento pojem nemôžeme brať ako všeobecný fakt definujúci všetkých mladých ľudí na Slovensku. Tak ako aj na Slovensku nájdeme množstvo mladých ľudí s aktívnym záujmom o dianie v spoločnosti, nájdeme aj tých, ktorí ten záujem nemajú. Tento nezáujem mladých je výsledkom nezáujmu politikov o mladú generáciu. Myslím si, že je potrebné aby politici zintenzívnili komunikáciu s našou generáciou a viac sa zaujímali o to, čo mladých ľudí trápi, s čím potrebujú pomôcť a čo ich zaujíma.

Rozhodol si/rozhodla si sa kandidovať vo voľbách do samosprávneho kraja kde a kedy sa zrodila táto myšlienka ?
Moja kandidatúra je prirodzeným výsledkom mojich dlhoročných aktivít v meste Poprad, kde sme ako občianske združenie SocialUP organizovali desiatky diskusií a workshopov, najmä pre mladých ľudí. Posledným impulzom prečo kandidovať za poslanca do VÚC bola práca pre kandidáta na župana Prešovského samosprávneho kraja, s ktorým som počas leta navštívil mnoho východoslovenských obcí a miest a kde sme sa stretávali so starostami a miestnymi. Diskutovali sme o problémoch, ktoré občanov Prešovského samosprávneho kraja trápia. Okrem toho ma motivovala aj vyššie spomínaný nezáujem mladej generácie voči dianiu na Slovensku a voľbám vo všeobecnosti.

Kandidatúra na poslanca VÚC znamená, že pôjdeš s kožou na trh aká je tvoja motivácia vstupu do politiky ?
Záleží mi na tom ako bude Slovensko v budúcnosti vyzerať, akí ľudia budú stáť na čele našej krajiny a k akým hodnotám sa budú Slováci hlásiť. S kožou na trh som vyšiel v momente, keď som začal pracovať na projektoch v meste Poprad.

Akú druh politiky by si ako poslanec presadzoval? Zameriaval by si sa skôr na témy mladých alebo by si si skúsil zobrať pod patronát inú tému?
Pre okres Poprad ako aj pre Prešovský samosprávny kraj mám konkrétnu víziu „Môj sen pre náš región“, ktorý zahŕňa viacero oblastí. Prvá z tém, ktorej sa chcem venovať je práca s mladými ľuďmi. Mám ambíciu vytvoriť platformu v ktorej nájdu nie len mladí ľudia podporu pre svoje projekty. Či vo forme financií alebo zdieľania skúseností. Druhou témou je prepájanie ľudí. Myslím si, že je veľmi dôležité ľudí spájať. Chcem prepájať mladších so staršími, deti s dôchodcami, podnikateľov so študentami a podnecovať výmenu skúseností, spoluprácu generácií a vznik synergií. Výsledkom spájania občanov budú komunity, ktoré sú pre našu spoločnosť veľmi dôležité, zvyšujú kvalitu života, vytvárajú príležitosti, poskytujú priestor na realizáciu a podnecujú vznik priateľstiev. Ďalšia téma, ktorá je pre mňa dôležitá je školstvo. Kvalitné školstvo je pre mňa základ.

Ako si podľa teba kraj v ktorom kandiduješ všíma problémy mladých a čo by si zlepšil?
Mladí ľudia častokrát ani nevedia čo v kompetencii VÚCiek je, čo môžu od vyšších územných celkov očakávať a akú formu podpory môžu od župy požadovať. V prvom rade by som rád zlepšil komunikáciu kraja vo vzťahu k mladým ľuďom. Aktuálnemu vedeniu kraja vyhovuje súčasná situácia, nikdy nepotrebovali aby sa mladý ľudia angažovali a zapájali do diania v kraji. Chcem byť tým, na koho sa akýkoľvek mladý človek bude môcť obrátiť s otázkami alebo so zaujímavým projektom a ja sa budem snažiť mu pomôcť.

Aký je tvoj odkaz mladým, ktorí by chceli veci okolo seba zlepšiť ale nemajú odvahu prípadne nevedia ako na to?
Ten odkaz je jednoduchý. Na to aby si začal stačí chcieť, ten predpoklad už pravdepodobne spĺňaš a preto sú dôležité tieto veci:
1.    Stretávaj sa so svojimi známymi, kamarátmi či s úplne neznámymi ľuďmi a namiesto nadávania na to, čo nefunguje skús navrhnúť riešenia na dané problémy.
2.    Keď budeš vedieť aký je problém a aké je riešenie, potrebuješ zistiť ako na to. K tomu ti môže pomôcť práve tá skupina ľudí, s ktorou si úspešne definoval problém a potenciálne riešenie. Každý z členov tejto skupiny je súčasťou určitej komunity, možno sú súčasťou týchto komunít aj ľudia, ktorých na vyriešenie daného problému potrebuješ. Ak pomoc nenájdeš v kruhoch svojich známych, neváhaj osloviť verejnosť, niekto sa určite nájde a s radosťou ti pomôže.
3.    Ak vieš aký je problém, aké je potenciálne riešenie a ako na to, tak je pred tebou posledný krok. Musíš začať makať. Neboj sa toho. Neboj sa zlyhaní a daj do toho všetko.

IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>