CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
IMG_20170318_092249
22. marca 2017

Pokračovali sme v školení komunálnych poslancov V rámci projektu „Rozvoj zručností a schopností rómskych poslancov“ sme počas minulého víkendu pokračovali vo vzdelávacích aktivitách zameraných na komunálnych poslancov.

Tentoraz sme sa, v spolupráci s NDI a ďalšími organizáciami, stretli s poslancami Košického, Prešovského a Vranovského okresu.
Odborným garantom celého workshopu a hlavným lektorom bol Ján Raclavský z COP, ktorý je aj komunálnym poslancov a venuje sa téme samosprávy. Pohľad hlavného kontrolóra na tvorbu rozpočtu predstavil Radoslav Ščuka, ktorý vykonáva funkciu hlavného kontrolóra vo viacerých obciach.

Aj v rámci tejto série stretnutí sme upriamili pozornosť na tému rozpočtovania na úrovni samospráv, tvorby a zloženia rozpočtu. Okrem poslancov nás teší aj záujem občianskych aktivistov, ktorí sa prihlásili a zúčastnili odborného workshopu. Ich hlavnou motiváciou je snaha byť aktívny vo svojej obci a potreba vzdelávať sa, aby vedeli adekvátne riešiť lokálne problémy svojej obce.
Séria workshopov bola podporená z dotačnej schémy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

  • 20170319_094239
  • 20170319_102741
  • IMG_20170318_092249
  • IMG_20170318_113619
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>
Print
19. mája 2019

COP: Politiku na školách môžu mladí využiť vo svoj prospech Vzdelávací systém, predovšetkým stredo- a vysokoškolský, by mal pripraviť študentov kriticky a analyticky myslieť

 Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová na tlačovej konferencií uviedla, že politika do škôl nepatrí, špeciálne v období predvolebných kampaní. Podľa Centra pre otvorenú politiku (COP) je, naopak, kľúčové, aby sa školy pred politikmi nezatvárali. Vzdelávací systém, predovšetkým stredo- a vysokoškolský, by mal pripraviť
viac >>