CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
Businessman or minister holding a bible open to John 3:16.  White background.
8. novembra 2017

Tlačová správa k rokovaniu vlády o novele zákone o obecnom zriadení Vláda nerieši zásadnú reformu samosprávy, len vychádza v ústrety lobistickým vplyvom starostov a primátorov.

Slovenské samosprávy potrebujú zásadnú reformu. Ako povedal odborník na verejnú správu Centra pre otvorenú politiku, a zároveň poslanec mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne, Ján Raclavský: „Dnes vláda rokovala o novele zákona, ktorej jedným z cieľov je len zmeniť súčasný stav vzťahov medzi zastupiteľstvom a starostami. Zníženie počtu poslancov je len malá, čiastková zmena, ktorá prekrýva neschopnosť vlády riešiť dôležitejšie zmeny. Prvým krokom reformy musí byť prehodnotenie kompetencií miest a obcí, tým druhým zníženie počtu obcí.“

Komunálna reforma, podľa ekonomickej analýzy Skrytý poklad v samospráve Inštitútu finančnej politiky, môže ušetriť 316 mil. eur. V tomto smere však vláda nekoná. Predkladá len kozmetické zmeny, ktoré oslabia priamo volené zastupiteľstvá voči primátorom a starostom, v ktorých záujme je práve takáto zmena.

Vláda SR by mala začať poctivú diskusiu o podobe samosprávy, zapojiť do nej všetkých relevantných aktérov, a konečne spustiť reálnu komunálnu reformu.

Foto: Internet

august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>
Print
19. mája 2019

COP: Politiku na školách môžu mladí využiť vo svoj prospech Vzdelávací systém, predovšetkým stredo- a vysokoškolský, by mal pripraviť študentov kriticky a analyticky myslieť

 Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová na tlačovej konferencií uviedla, že politika do škôl nepatrí, špeciálne v období predvolebných kampaní. Podľa Centra pre otvorenú politiku (COP) je, naopak, kľúčové, aby sa školy pred politikmi nezatvárali. Vzdelávací systém, predovšetkým stredo- a vysokoškolský, by mal pripraviť
viac >>