CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU
Laura
28. septembra 2015

Verejná prednáška Laury Stefan, ženy ktorá poráža korupciu v Rumunsku

V pondelok, 28. septembra 2015 vás pozývame na verejnú prednášku pani Laury Stefan, autorky uspešných rumunských protikorupčných reforiem. Následnej panelovej diskusie sa zúčastní aj expremiérka Iveta Radičová.
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu je potrebné sa registrovať.

Podrobnosti nájdete na http://on.fb.me/1Fw3Toe

Program:

18.00 Otvorenie a privítanie účastníkov (Juraj Miškov, predseda SKOK!)

18.05 Vystúpenie p. Laury Stefan

18.45 Panelová diskusia – Iveta Radičová, Laura Stefan, Kamil Krnáč
(p. Iveta Radičová sa panelovej diskusie zúčastní na pozvanie Centra pre otvorenú politiku)

20.00 Záver

Laura Stefan je jednou z hlavných autoriek úspešných rumunských protikorupčných reforiem, na základe ktorých dokázali zodpovedné orgány vyšetriť viacero politických káuz a aktuálne stíhajú aj súčasného rumunského predsedu vlády.

V rokoch 2005 a 2007 zastávala pozíciu riaditeľky rumunského ministerstva spravodlivosti zodpovednej za protikorupčnú politiku. Vypracovala a presadila protikorupčnú stratégiu a akčný plán, je autorkou kľúčových častí rumunskej protikorupčnej legislatívy. Navrhla a zrealizovala viacero osvetových programov v oblasti boja proti korupcii a pripravila plán reformy rumunskej prokuratúry.

Pani Stefan je zakladateľkou EFOR (Expert Forum), ktoré zastrešuje oblasť vymáhateľnosti práva a protikorupčnej legislatívy. Má viac ako 15 ročné odborné skúsenosti tak vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore. Od roku 2012 je jednou zo 17 členov Expertnej skupiny na boj proti korupcii v EU, ktorá zastrešuje tvorbu protikorupčných správ Európskej komisie. Pôsobí tiež ako medzinárodný expert v oblasti boja proti korupcii, reformy súdnictva, a boja proti praniu špinavých peňazí pre Európsku komisiu, pre Svetovú banku, rovnako ako aj pre UNDP a OECD. Koordinuje rôzne národné a regionálne programy vo svojej odbornej pôsobnosti.

 

IMG_0007
17. novembra 2019

30. výročie Novembra 1989, výročie znovuzrodenia slobodných občanov

Keď 5. marca 1946 Winston Churchill vo svojom slávnom príhovore na Westminister College v americkom Missouri prehlásil “Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane spustila sa cez celý kontinent železná opona,“ tak do komunistického prevratu v Československu zostávali ešte takmer dva roky slobody. V skutočnosti, ako dnes aj s Churchillom vieme, kocky boli už […]
august-1968-2
2. júna 2019

Stanovisko COP k priznaniu statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968

Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy
viac >>